Saturday, September 20, 2008

Proposta Departament d'Ensenyament

Direccio General d'Ensenyaments Professionals, Artistics i Especialitzats,
Sr. Josep Franci i Carrete,

Benvolgut Sr. Josep Franci i Carrete,

Estic assignat a l'EOI de Terrassa i a cursos de formacio de professorat, alhora
presideixo l'Associacio sense afany de lucre LiveScripts-Guions de Pel.licules

amb Num. d'Inscripcio 37244 de la Direccio General Dret i d'Entitats Juridiques.
Voldria compartir alguns recursos pedagogics que introduire a les meves classes

per tal de coneixer la postura del Departament d'Educacio -sobretot pel que
respecta a la normativa legal i les possibilitats de col.laboracio.

El metode Multifuncional d'aprenentatge de llengues extrangeres s'ha fet servir
a les escoles del nostre pais des de fa uns 20 anys i no sembla que els resultats

es corresponguin amb el que caldria esperar despres d'anys d'estudi.
Esporadicament he introduit metodes mes estructurals d'auto-aprenentatge

en alumnes amb perfils determinats -absentistes, d'erasmus, o gent gran-
amb bons resultats. En base a aquesta experiencia, em proposo recomanar

als meus alumnes (de 1, 2 o 3) la compra d'aquest metode com a suport al llibre de classe.
Els resultats podrien servir com a model per ser aplicat a l'ensenyament obligatori.

Crec modestament que l'adopcio d'una metodologia mes estructural a classe:

- millora la parla i l'escoltar, la qual cosa, arrossega la millora de la resta d'abilitats
en molt menys temps que el sistema actual donant una veritable possibilitat a
l'ensenyament d'una segona llengua extrangera,
- permet una gran flexibilitat i atencio a la diversitat,
- converteix el professor en coordinador d'un esforç que recau per suposat en l'alumne,
- aquesta metodologia no entra en conflicte amb la politica actual de llengues del
Dept. d'Educacio, sino que al contrari, la reforça i garantitza el seu exit real.

Sembla evident que la repeticio oral d'estructures pugui resultar monotona i tractare de
motivar als meus alumnes amb la lectura de guions de documentals i pel.licules que

despres veurem a classe i avaluarem amb proves addients. Els nostres estatuts ens
permeten editar aquests guions, vendre'ls a tot l'estat i remunerar als meus col.laboradors

pel seu treball. Tot plegat, les meves preguntes especifiques son aquestes:

1. Remunerar alumnes i professors entra en conflicte amb alguna normativa?
2. Vol el Departament d'Educacio participar d'aquesta experiencia?
3. Em podeu facilitar subvencions o dir-me com sol.licitar aquests fons?

Atentament,
Domenec Mendez
EOI Terrassa,
President LiveScripts,
LiveScripts non profit organization,
Calle Jacint Badiella, 4. E-08225 Terrassa - Spain
tel. 34 93 734 97 42 - 609 37 12 31
tax id number (NIF): G 64799828
bank account number: 2074 0156 20 32215 51648

livescripts.blogspot.com
per veure els estatuts complerts
www.galeon.com/mendeth

No comments: